enovio

Technologie geoinformacyjne oraz systemy optoelektroniczne sfery Smart Cities zaimplementowane w innowacyjne meble miejskie, wykorzystujące komunikację M2M

„Celem planowanego do przeprowadzenie projektu jest zrealizowanie prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki. Innowacyjność planowanych do opracowania mebli miejskich skupiać się będzie na 3 kluczowych elementach: samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby emitowania treści, np. rozkładu jazdy, informacji, ogłoszeń, reklam czy też komunikatów związanych z bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym, efektywnym emitowaniu treści dopasowanym do odbiorcy, co bezpośrednio związane jest z profilowaniem osób obecnych w przestrzeni odbioru treść oraz monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w momencie nieobecności potencjalnych odbiorców – oszczędność na energii elektrycznej, zużywanej np. na przystankach autobusowych bądź słupach reklamowych. „ „Założonym rezultatem rynkowym zrealizowanej agendy badawczej będzie opracowanie innowacyjnych mebli miejskich w spektrum Smart City, których funkcjonalność zostanie oparta o zespolenie z panelem fotowoltaicznym dwustronnego działania, systemami efektywnej emisji treści na ekranach o zróżnicowanych kształtach i wykrywaniu obecności potencjalnych odbiorców. Nowe meble miejskie, np. wiata przystankowa, słup miejski, cechować się będą inteligentnym i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej, w tym samodzielną jej produkcją.”

Wartość projektu – 3 530 998,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2 413 689,21 zł
Smart Fence - Fotowoltaiczny system ogrodzeniowo - ochronny

Przedmiotem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu ogrodzeniowego ze zintegrowaną fotowoltaiką wyposażonego w układ monitorujący i sterujący podsystemami dostępu i ochrony. Ogrodzenie ma generować prąd zaspokajając zapotrzebowanie energetyczne użytkowników, udostępniając min 2 razy więcej powierzchni pod instalację PV niż dach płaski lub skośny. W czasie projektu Wnioskodawca zamierza przeprowadzić serię badań przemysłowych i prac badawczych, w czasie których zostaną opracowane prototypy systemów ogrodzenia. Ogrodzenie wyposażone będzie w infrastrukturę, składającą się z kamer, sensorów, czujników, etc. oraz oprogramowanie, co wzmocni jego funkcję ochronną i pozwoli skuteczniej zabezpieczyć użytkowników, ich mienie oraz całą nieruchomość. Dzięki wykorzystaniu AI system będzie zapewniać dostęp do obiektów, na których zostanie wdrożony (np. otwierać bramę). W drugim etapie prac, wszystkie wytworzone elementy prototypu zostaną połączone, a ich funkcjonowanie zostanie zoptymalizowane do osiągnięcia jak najlepszych efektów. Jednocześnie Wnioskodawca musi przetestować działanie systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, tj. kiedy będzie on narażony na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, zarówno dużej wilgoci, niskich temperatur, jak i nadmiernego promieniowania słonecznego. W czasie prac przedwdrożeniowych Wnioskodawca przygotuje niezbędne dokumenty do uzyskania ochrony patentowej, a także odpowiednie certyfikaty dopuszczające system do sprzedaży oraz certyfikaty potwierdzające wysoką jakość rozwiązania. Po przeprowadzeniu wszystkich prac Wnioskodawca będzie dysponować innowacyjnym produktem, który będzie oferować w formie usługi sprzedaży i montażu inteligentnego ogrodzenia szerokiej grupie klientów. Rynek docelowy stanowią właściciele domów jednorodzinnych, deweloperzy oraz właściciele wszelkich nieruchomości. Produkt będzie również idealnym rozwiązaniem, dla osób dbających o środowisku, ponieważ wykorzystuje „zieloną energię”.

Wartość projektu – 5 757 379,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2 620 360,80 zł
Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiego systemu IT umożliwiającego dynamiczne dopasowanie przekazu reklamowego do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii reklamy DOOH

„Projekt dotyczy opracowania nowatorskiej technologii umożliwiającej dynamiczne dopasowanie przekazu do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii DOOH (digital out of home). Zakres prac badawczych obejmuje: – opracowanie metody analizy behawioralnej osób znajdujących się w pobliżu nośników reklamowych pod kątem np. ich zainteresowań, wieku, płci itp.; – opracowanie algorytmów przetwarzających dane równocześnie z wielu źródeł; – tworzenie profili osób w zasięgu ekranów LED/LCD i przypisanie do odbiorcy/ów; – optymalizacja zintegrowanych modułów do działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego; -opracowanie samouczącego się nośnika cyfrowej reklamy zewnętrznej DOOH Audience Tool. Prototyp opracowany przez Spółkę ENOVIO będzie stanowił przełom technologiczny na globalnym rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, oferując badanie widowni przeprowadzone w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po komercjalizacji, produkt wytworzony na bazie opracowanego w toku B+R prototypu będzie montowany na nośnikach digital signage (ekrany LED/LCD) w przestrzeni miejskiej (m.in. na ulicach, w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, meblach miejskich) i pozwoli na ciągły monitoring, analizowanie i targetowanie osób znajdujących się w pobliżu. Nowa technologia umożliwi badanie odbiorców komunikatów, znajdujących się w zasięgu przekazu. Zebrane dane (liczba osób, ich wiek oraz płeć, liczba spojrzeń na reklamę, średni czas przebywania w pobliżu ekranu), będą wysyłane do głównego serwera w celu analizy i obliczenia profilu widowni. Następnie system będzie dokonywał dopasowania i targetowania odpowiednio pasującego przekazu do zdefiniowanego odbiorcy. Nowatorski system umożliwi wysoką personalizację komunikatów marketingowych, ale również np. informacji o akcjach społecznych (np. wykrycie grupy kobiet w wieku 50+ i wyświetlenie informacji o akcji bezpłatnych badań mammograficznych, szczepieniach przeciw pneumokokom dla dzieci, itp.)”

Wartość projektu – 4 708 470,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2 797 425,90 zł
Prace badawczo-rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego pojemnika na śmieci, który będzie charakteryzować odporność antyterrorystyczna z aktywnymi elementami umożliwiającymi monitorowanie kosza.

Badaniu poddane będą dostępne materiały konstrukcyjne, które można wykorzystać przy budowie takiego pojemnika w aspekcie wytrzymałości mechanicznej, odporności bakteryjnej, walorach estetycznych, oraz uproszczonej technologii jego wytwarzana. W wyniku realizacji prac B+R powstanie prototyp pojemnika na śmieci wraz z docelową listą materiałów, z których będzie technologicznie wytwarzana seria pilotażowa pojemników.

Kosz planowany do opracowania w ramach projektu stanowi rozwiązanie, najbardziej zaawansowane technologicznie, kompleksowe i atrakcyjnie wdrażające idee Smart Cities.

Wartość projektu: 4 565 230,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 951 612,14 zł
Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w ramach spółki Enovio Sp. z o.o., które wykorzystane będzie do przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki. Innowacyjność planowanych do opracowania mebli miejskich skupiać się będzie na 3 kluczowych elementach: samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby emitowania treści, efektywnym emitowaniu treści z wykorzystaniem różnych, zbadanych w ramach agendy rozwiązań, w tym: emiterów holograficznych, pikoprojektorów, zakrzywionych ekranów LED itp. oraz monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w momencie nieobecności potencjalnych odbiorców – oszczędność na energii elektrycznej

Wartość projektu: 13 217 102,76 zł zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 504 183,50 zł
Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiego systemu IT umożliwiającego dynamiczne dopasowanie przekazu reklamowego do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii reklamy DOOH

„Projekt dotyczy opracowania nowatorskiej technologii umożliwiającej dynamiczne dopasowanie przekazu do widowni w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie badania odbiorców kampanii DOOH (digital out of home). Zakres prac badawczych obejmuje: – opracowanie metody analizy behawioralnej osób znajdujących się w pobliżu nośników reklamowych pod kątem np. ich zainteresowań, wieku, płci itp.; – opracowanie algorytmów przetwarzających dane równocześnie z wielu źródeł; – tworzenie profili osób w zasięgu ekranów LED/LCD i przypisanie do odbiorcy/ów; – optymalizacja zintegrowanych modułów do działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego; -opracowanie samouczącego się nośnika cyfrowej reklamy zewnętrznej DOOH Audience Tool. Prototyp opracowany przez Spółkę ENOVIO będzie stanowił przełom technologiczny na globalnym rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, oferując badanie widowni przeprowadzone w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po komercjalizacji, produkt wytworzony na bazie opracowanego w toku B+R prototypu będzie montowany na nośnikach digital signage (ekrany LED/LCD) w przestrzeni miejskiej (m.in. na ulicach, w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, meblach miejskich) i pozwoli na ciągły monitoring, analizowanie i targetowanie osób znajdujących się w pobliżu. Nowa technologia umożliwi badanie odbiorców komunikatów, znajdujących się w zasięgu przekazu. Zebrane dane (liczba osób, ich wiek oraz płeć, liczba spojrzeń na reklamę, średni czas przebywania w pobliżu ekranu), będą wysyłane do głównego serwera w celu analizy i obliczenia profilu widowni. Następnie system będzie dokonywał dopasowania i targetowania odpowiednio pasującego przekazu do zdefiniowanego odbiorcy. Nowatorski system umożliwi wysoką personalizację komunikatów marketingowych, ale również np. informacji o akcjach społecznych (np. wykrycie grupy kobiet w wieku 50+ i wyświetlenie informacji o akcji bezpłatnych badań mammograficznych, szczepieniach przeciw pneumokokom dla dzieci, itp.)”

Wartość projektu – 4 708 470,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2 797 425,90 zł
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/3397/1N/2022-USA.

Enovio sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest ekspansja firmy Enovio sp. z o.o. na rynek Stanów Zjednoczonych , skutkujące opracowaniem strategii i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Enovio sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN